Fundusz Alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
można składać w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
pokój nr 2
Informacje telefoniczne: 85 7303230

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 489)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229)

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

 

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast