Sposób realizacji usługi wsparcia w ramach Programu „Wspieraj Seniora”