Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Szczegółowe zasady w tym zakresie określiła Rada Miasta Bielsk Podlaski (zakładka Akty prawne).


Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/mopsbielsk/ftp/mopsbielsk/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 373