Bon energetyczny – wzór wniosku opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska