Fundacja „Nil Sine Numine” oferta bezpłatnych i dofinansowanych obozów letnich dla dzieci z domów dziecka, pieczy zastępczej, osób w trudnym położeniu