Informacje na temat przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2020 roku