Inspektor Ochrony Danych w MOPS w Bielsku Podlaskim