Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Towarzystwa AMICUS – godziny przyjmowania w MOPS w Bielsku Podlaskim