Nowe Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego