Od 01.08.2019 r. wnioski o 500+ i 300+ można składać tradycyjnie