Ograniczenia w przyjmowaniu klientów i interesantów MOPS w dni wypłat