Podmioty realizujące w mieście Bielsk Podlaski zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Podmioty realizujące w mieście Bielsk Podlaski zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

 1. Poradnictwo medyczne:
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej

Podmiotem prowadzącym poradnię jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Godziny pracy poradni: pn.-wt.: 8.00 -18.00; śr.: 8.00 – 16.00; cz.- pt.: 8.00 -15.35.

 • ANIMUS Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 26. Godziny pracy: pn. – pt.: 8.00 – 20.00. Ośrodek świadczy usługi w ramach NFZ.
 1. Poradnictwo psychologiczne:
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej

Podmiotem prowadzącym poradnię jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Godziny pracy poradni: pn.-wt.: 8.00 -18.00; śr.: 8.00 – 16.00; cz.- pt.: 8.00 -15.35.

 • ANIMUS Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 26. Godziny pracy: pn. – pt.: 8.00 – 20.00. Ośrodek świadczy usługi w ramach NFZ.
 • Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzony przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Podmiotem prowadzącym punkt jest powiat bielski.

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 18/3.

Podmiotem prowadzącym punkt jest „Towarzystwo AMICUS” z Białegostoku. Godziny pracy punktu: poniedziałek i wtorek od 15.00 – 20.00.

 • Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Sienkiewicza 11A.

Punkt prowadzony przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski.

Psycholog, specjalista przeciwdziałania przemocy, specjalista psychoterapii uzależnień przyjmuje co drugi poniedziałek w miesiącu w godzinach 12.00 – 18.00 i we środy 13.00 – 18.00

tel. 572 183 266 – kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji ze specjalistą

Psycholog przyjmuje w dwie soboty w miesiącu w godzinach 9.00 – 15.00

tel. 690 608 198 – kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji z psychologiem

 1. Poradnictwo prawne:
 • Poradnia Rodzinna (Konsultacyjna) przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 18/3.

Podmiotem prowadzącym poradnię jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski. W poradni porad prawnych, w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy udziela radca prawny zatrudniony w ramach umowy obsługi prawnej. Szczegółowy harmonogram przyjęć zamieszczany jest w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej www.mopsbielskpodlaski.pl (zakładka Aktualności)

 • Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Sienkiewicza 11A.

Punkt prowadzony przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski.

Radca prawny udziela poradnictwa w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 17.00 – 19.00

tel. 605 955 505 – kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji prawnych

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 18/3.

Podmiotem prowadzącym punkt jest „Towarzystwo AMICUS” z Białegostoku. Źródłem finansowania punktu są środki pochodzące z Ministerstwa Sprawiedliwości. Godziny pracy punktu: poniedziałek i wtorek od 15.00 – 20.00.

 1. Poradnictwo socjalne, zawodowe i rodzinne:
 • Poradnictwo w powyższym zakresie świadczone było przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Kontakt do pracowników socjalnych (do pobrania).
 • W Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Porad udziela specjalista pracy z rodziną.
 1. Punkt informacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom przy Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

Punkt prowadzony przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski.

Godziny pracy punktu: pn.: 8.00 – 16.00, wt. – pt.: 7.30 – 15.30. W punkcie udzielane są informacje o dostępnych miejscach i formach pomocy ofiarom przemocy i osobom współuzależnionym.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” 800 120 002

_____________________________________

Wykaz do pobrania (doc)