Prawnik w Poradni Konsultacyjnej MOPS nie przyjmuje do odwołania