Projekt dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz znacznym Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”