Świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października