Życzenia Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego