MOPS - Bielsk Podlaski Start

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w Bielsku Podlaskim dla mieszkańców w wieku 60+

OGŁOSZENIE Od 19 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. mieszkańcy Bielska Podlaskiego w wieku 60+ mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie finansowanych w całości z budżetu miasta Bielsk Podlaski w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Bielska...

Harmonogram wypłat w październiku 2018 r.

Harmonogram wypłat w październiku 2018 r.: 10.10 – zasiłki stałe 16.10 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk do A do Ł) 17.10 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od M do Ż) 22.10 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna (inicjały...

Przetarg nieograniczony na zakup węgla (orzech II) z dowozem dla klientów MOPS na terenie miasta Bielsk Podlaski

ZP.26.1.2018 Ogłoszenie nr 613437-N-2018 z dnia 2018-09-06 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim: ZAKUP WĘGLA (ORZECH II) Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...

Harmonogram wypłat we wrześniu 2018 r.

Harmonogram wypłat we wrześniu 2018 r.: 05.09 – zasiłki stałe 11.09 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk do A do Ł) 12.09 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od M do Ż) 17.09 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna (inicjały...

W sierpniu wnioski także w urzędzie

Od sierpnia wnioski o świadczenia dla rodzin, w tym o „Dobry Start” i „Rodzina 500+”, można składać także tradycyjną drogą – papierowo w urzędzie. Równolegle trwa składanie wniosków przez internet. 1 lipca ruszyło składanie wniosków o świadczenia dla rodzin. W tym roku, przez pierwszy miesiąc,...

Uwaga na upały!

Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci. W upalne dni osobom starszym należy się szczególna uwaga. Pamiętajmy o osobach starszych – członkach naszych rodzin i sąsiadach gdyż przegrzanie organizmu...

Harmonogram wypłat w sierpniu 2018 r.

Harmonogram wypłat w sierpniu 2018 r.: 07.08 – zasiłki stałe 13.08 – zasiłki okresowe (wszystkie) 20.08 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna (inicjały nazwisk od A do Ł) 21.08 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek...

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione...

Jak złożyć wniosek o dobry start?

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się...

Wnioski o świadczenia dla rodzin online już od 1 lipca

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o wsparcie z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego, a także nowego świadczenia dobry start. Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej –...

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast