MOPS - Bielsk Podlaski Start

Harmonogram wypłat w grudniu 2018 r.

Harmonogram wypłat w grudniu 2018 r.: 04.12 – zasiłki stałe 11.12 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk do A do Ł) 12.12 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od M do Ż) 17.12 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna (inicjały...

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS

Godziny przyjęć prawnika w MOPS: 13 listopada 2018 r. wtorek w godzinach 9.00 – 14.00 16 listopada 2018 r. piątek w godzinach 9.00 – 14.00 Istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie z prawnikiem: tel. 85 7302006

Wznowienie pracy prawnika w Poradni Konsultacyjnej MOPS

Prawnik w Poradni Konsultacyjnej MOPS wznawia przyjmowanie interesantów począwszy od 5 listopada br. Godziny przyjęć: 05 listopada 2018 r. poniedziałek – w godzinach 9.00 – 14.00 09 listopada 2018 r. piątek w godzinach 9.00 – 14.00 Istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie z prawnikiem:...

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta...

„Rodzina 500+” na nowy okres

Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”. Minister Elżbieta Rafalska przypomina, że aby otrzymać świadczenie na pełen okres wniosek trzeba złożyć do końca października.1 października 2018 r. rozpoczął się kolejny okres na który przyznawane jest świadczenie wychowawcze z rządowego...

Harmonogram wypłat w listopadzie 2018 r.

Harmonogram wypłat w listopadzie 2018 r.: 06.11 – zasiłki stałe 13.11 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk do A do Ł) 14.11 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od M do Ż) 19.11 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna (inicjały...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500241760-N-2018 z dnia 09-10-2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim: ZAKUP WĘGLA (ORZECH II) Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bielsk Podlaski, 02.10.2018 r. ZP.26.1.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) informuje, że: w przetargu nieograniczonym pn. ZAKUP WĘGLA (ORZECH II) Z DOWOZEM DLA...

Rejony pracowników socjalnych – aktualizacja

REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH: (obowiązują od 01.10.2018 r.) Telefony komórkowe do wszystkich pracowników socjalnych: 508 110 230 lub 505 327 051 Telefon stacjonarny/fax do MOPS: 85 730 20 06 Nazwisko i imię pracownika socjalnego, nr pokoju, nr telefonu Ulice wchodzące w skład rejonu Katarzyna Tołoczko Pokój Nr 11 Tel. 85 730 20 06 wew. 27 Studziwodzka,...

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast