MOPS - Bielsk Podlaski Start

Jak złożyć wniosek o dobry start?

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie...

Wnioski o świadczenia dla rodzin online już od 1 lipca

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o wsparcie z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego, a także nowego świadczenia dobry start. Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej...

Prawnik w Poradni Konsultacyjnej MOPS nie przyjmuje do odwołania

UWAGA!!! PRAWNIK W PORADNI KONSULTACYJNEJ MOPS NIE PRZYJMUJE DO ODWOŁANIA. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w Bielsku Podlaskim. Szczegółowe informacje na stronie BIP Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/nieodplatnapomocprawna/

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Im wcześniej złożymy wniosek, tym...

Uważaj, by dobry start nie padł łupem oszustów!

Uważaj, by dobry start nie padł łupem oszustów! 1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę...

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...

Harmonogram wypłat w lipcu 2018 r.

Harmonogram wypłat w lipcu 2018 r.: 04.07 – zasiłki stałe 17.07 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk do A do Ł) 18.07 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od M do Ż) 23.07 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna (inicjały...

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca. Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym...

Inspektor Ochrony Danych w MOPS w Bielsku Podlaskim

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych funkcję tę w MOPS w Bielsku Podlaskim pełni Pan Tomasz Frąckiewicz (tel. 795 556 668, email: t.frackiewicz@chronimydane.pl).

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast