MOPS - Bielsk Podlaski Start

Świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października

Świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października br. Nowe świadczenie przysługiwać będzie osobom, które ukończyły 18 lat i została u nich orzeczona całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wniosek należy złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku...

Harmonogram wypłat w październiku 2019 roku

Harmonogram wypłat w październiku 2019 r.: 08.10 – zasiłki stałe 15.10 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od A do Ł) 16.10 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od M do Ż) 21.10 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia...

Godziny przyjęć prawnika w MOPS we wrześniu 2019 r.

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS we wrześniu 2019 r.: 03 września 2019 r. wtorek w godzinach 9.00 – 14.00 06 września 2019 r. piątek w godzinach 9.00 – 14.00 09 września 2019 r. poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00 13 września 2019 r. piątek w godzinach 9.00 – 14.00...

Nowe nr kont bankowych od 1 września 2019 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim informuje, iż od dnia 01 września 2019 r. zmieniają się wszystkie nr rachunków bankowych w związku ze zmianą banku obsługującego te rachunki. Nowe nr rachunków bankowych to: rachunek bieżący: BS Brańsk 27 80630001 0070 0706 5716 0008 rachunek pomocniczy wpływów...

Harmonogram wypłat we wrześniu 2019 r.

Harmonogram wypłat we wrześniu 2019 r.: 05.09 – zasiłki stałe 17.09 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od A do Ł) 18.09 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od M do Ż) 23.09 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia...

Od 01.08.2019 r. wnioski o 500+ i 300+ można składać tradycyjnie

Przypominamy, iż od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, o świadczenie dobry start 300+, ale również o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać tradycyjnie, a więc w formie papierowej w siedzibie MOPS lub listownie za pośrednictwem poczty. Godziny przyjmowania w siedzibie MOPS ul. Kazimierzowska...

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska”

Projekt pn. „Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska” jest skierowany do osób: biernych zawodowo; po 30 roku życia; zamieszkujących obszar objęty działaniem LGD Puszcza Białowieska, które dodatkowo spełniają JEDEN z dodatkowych warunków udziału: osoba po 50 roku życia; osoba niepełnosprawna; kobieta;...

Godziny przyjęć prawnika w MOPS w sierpniu 2019

Godziny przyjęć prawnika w MOPS w sierpniu 2019: 01 sierpnia 2019 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00 08 sierpnia 2019 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00 09 sierpnia 2019 r. piątek w godzinach 9.00 – 14.00 12 sierpnia 2019 r. poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00...

Harmonogram wypłat w sierpniu 2019 r

Harmonogram wypłat w sierpniu 2019 r.: 06.08 – zasiłki stałe 13.08 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od A do Ż) 19.08 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia wychowawcze oraz świadczenie dobry start (inicjały nazwisk od A do Ł) 20.08...

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+, Dobry Start 300+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+, Dobry Start 300+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy można składać w następujących...

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast