MOPS - Bielsk Podlaski Start

Godziny przyjęć prawnika w MOPS w lipcu 2019

Godziny przyjęć prawnika w MOPS w lipcu 2019: 02 lipca 2019 r. wtorek w godzinach 9.00 – 14.00 04 lipca 2019 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00 16 lipca 2019 r. wtorek w godzinach 9.00 – 14.00 18 lipca 2019 r. w godzinach 9.00 – 14.00

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. W 2019 r., tak jak do tej pory, wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną – od 1 sierpnia. Zmiany w tym zakresie czekają nas dopiero w roku...

Harmonogram wypłat w lipcu 2019 r.

Harmonogram wypłat w lipcu 2019 r.: 04.07 – zasiłki stałe 16.07 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od A do Ż) 22.07 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia wychowawcze (inicjały nazwisk od A do Ł) 23.07 – świadczenia rodzinne,...

„Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” zaproszenie na spotkanie 18.06.2019 r. w Bielsku Podlaskim

We wtorek 18 czerwca 2019 r. na godzinę 9.00 zaplanowano spotkanie pt.: „Senior na drodze — pamiętaj o bezpieczeństwie”, które odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 14. Spotkania z seniorami odbędą się w 94 miejscowościach na terenie całej Polski. Akcja organizowana jest przez Ministerstwo...

VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem „Zorganizuj z nami przyjęcie”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz ze współorganizatorami serdecznie zaprasza na VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem „Zorganizuj z nami przyjęcie”, które odbędą się w dniu 09.06.2019 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Do pobrania: Program Targów.pdf

Projekt dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz znacznym Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanym w ramach konkursu nr 4/2017 PFRON pn. „Samodzielni i skuteczni”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek...

Informacje dot. składania wniosków na świadczenie dobry start i wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy

Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że akty prawne regulujące świadczenie dobry start pozostają niezmienne, aktualne i obowiązująca. Oznacza to, że realizacja świadczenia dobry start od lipca 2019 roku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbywać się będzie na takich...

Godziny przyjęć prawnika w MOPS

Godziny przyjęć prawnika w MOPS: 7 czerwca 2019 r. piątek w godzinach 9.00 – 14.00 11 czerwca 2019 r. wtorek w godzinach 9.00 – 14.00 13 czerwca 2019 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast