MOPS - Bielsk Podlaski Start

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP WĘGLA Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI

Bielsk Podlaski, 14.09.2020 r. ZP.26.1.2020  Protokół z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ZAKUP WĘGLA Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI   Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia...

Przetarg nieograniczony na zakup węgla z dowozem dla klientów MOPS na terenie miasta Bielsk Podlaski nr ogłoszenia 580318-N-2020 z dnia 2020-09-02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim: ZAKUP WĘGLA Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS we wrześniu 2020 r.

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS we wrześniu 2020 r.: 01 września 2020 r. wtorek w godzinach 9.00 – 14.00 03 września 2020 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00 08 września 2020 r. wtorek w godzinach 10.00 – 14.00 10 września 2020 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00...

Informacja na temat przyjmowania we wrześniu br. wniosków na nowe okresy zasiłkowy i świadczeniowy

W związku z trwającym stanem epidemii informujemy, że we wrześniu 2020 r. w dni wypłat w kasie MOPS wynikające z harmonogramu wypłat tj. 03.09, 15.09, 22.09 i 28.09 nie będzie możliwości bezpośredniego załatwiania interesantów. W pozostałe dni robocze przyjmowanie wniosków w godzinach od 9.00 do 14.00. Jednocześnie będzie załatwiana jedna osoba z wnioskiem...

Ogłoszenie (zewnętrzne) o naborze kadry projektu

OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY PROJEKTU W związku z tworzeniem Dziennego Domu Pomocy dla osób ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną w Czeremsze zamieszczamy ogłoszenie o naborze kadry projektu. Nowo powstały ośrodek Dzienny Dom Pomocy „Dobre Miejsce” będzie skierowany do osób z powiatów...

Ogłoszenie (zewnętrzne) o naborze kadry projektu

OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY PROJEKTU W związku z tworzeniem mieszkania wspieranego (opieka wytchnieniowa) dla osób ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną w Bielsku Podlaskim zamieszczamy ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna mieszkania. Tworzone mieszkanie wspierane będzie skierowany do osób z powiatów bielskiego, hajnowskiego...

Harmonogram wypłat we wrześniu 2020 r.

Harmonogram wypłat we wrześniu 2020 r.: 03.09 – zasiłki stałe 15.09 – zasiłki okresowe 22.09 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia wychowawcze oraz świadczenie dobry start (inicjały nazwisk od A do Ż) 28.09 – zasiłki celowe...

Informacje na temat przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2020 roku

Szanowni Mieszkańcy Bielska Podlaskiego, Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na świadczenie dobry start będą przyjmowane w formie papierowej. Ponownie przypominamy, że nie ma konieczności składania wniosków o świadczenie wychowawcze (okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021 roku). W związku...

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS w sierpniu 2020 r.

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS w sierpniu 2020 r.: 04 sierpnia 2020 r. wtorek w godzinach 9.00 – 14.00 06 sierpnia 2020 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00 25 sierpnia 2020 r. wtorek w godzinach 9.00 – 14.00 28 sierpnia 2020 r. piątek w godzinach 10.00 – 14.30

Harmonogram wypłat w sierpniu 2020 r.

Harmonogram wypłat w sierpniu 2020 r.: 04.08 – zasiłki stałe 18.08 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od A do Ż) 25.08 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia wychowawcze oraz świadczenie dobry start (inicjały nazwisk od A do Ż) 26.08...

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast