MOPS - Bielsk Podlaski Start

Harmonogram wypłat w grudniu 2020 r.

Harmonogram wypłat w grudniu 2020 r.: 03.12 – zasiłki stałe 15.12 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia wychowawcze (inicjały nazwisk od A do Ż) 16.12 – zasiłki okresowe 17.12 – zasiłki celowe (wszystkie) Przelewy bankowe...

Protokół z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS

Bielsk Podlaski, 18.11.2020 r. ZP.26.2.2020  Protokół z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia...

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków (pełen obiad) dla świadczeniobiorców MOPS nr ogłoszenia 605930-N-2020 z dnia 2020-11-04

Ogłoszenie nr 605930-N-2020 z dnia 2020-11-04 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Informacja o ograniczeniu w przyjmowaniu interesantów

W związku z trwającym stanem epidemii informujemy, że w każdym miesiącu w dni wypłat w kasie MOPS wynikające z harmonogramu wypłat  nie będzie możliwości bezpośredniego załatwiania interesantów. W pozostałe dni robocze przyjmowanie wniosków w godzinach od 9.00 do 14.00. Jednocześnie będzie załatwiana jedna osoba z wnioskiem lub kompletem...

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS w listopadzie 2020 r.

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS w listopadzie 2020 r.: 02 listopada 2020 r. poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00 05 listopada 2020 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00 09 listopada 2020 r. poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00 10 listopada 2020 r. wtorek w godzinach 10.00 – 14.00...

Sposób realizacji usługi wsparcia w ramach Programu „Wspieraj Seniora”

W związku z przystąpieniem miasta Bielsk Podlaski do Programu „Wspieraj Seniora” publikujemy przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim sposób realizacji usługi wsparcia dla seniorów w ramach Programu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Do pobrania: Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie...

Program „Czyste powietrze” wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach części drugiej Programu „Czyste Powietrze” (w związku z którą wnioskodawcy będą potrzebować zaświadczeń o dochodach). Wzór żądania wydania zaświadczenia na potrzeby tego programu znajduje się poniżej (format pdf). Do pobrania: Wzór żądania wydania zaświadczenia...

Harmonogram wypłat w listopadzie 2020 r.

Harmonogram wypłat w listopadzie 2020 r.: 04.11 – zasiłki stałe 17.11 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia wychowawcze oraz świadczenie dobry start (inicjały nazwisk od A do Ż) 18.11 – zasiłki okresowe 25.11 – zasiłki celowe...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg na węgiel

Bielsk Podlaski, 02.10.2020 ZP.26.1.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) informuje, że:  w przetargu nieograniczonym pn. ZAKUP WĘGLA Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS...

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast