MOPS - Bielsk Podlaski Start

Wniosek o dodatek osłonowy

Do pobrania: Wniosek o dodatek osłonowy (pdf) Informujemy, że wniosek w formie elektronicznej można złożyć wyłącznie przez platformę ePUAP (na adres skrzynki MOPS podawczej MOPS korzystając z linka https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/m36ecrh25u lub na adres skrzynki /m36ecrh25u/SkrytkaESP lub /m36ecrh25u/skrytka) opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia...

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS w styczniu 2022 r.

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS w styczniu 2022 r.: 10 stycznia 2022 r. poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00 14 stycznia 2022 r. piątek w godzinach 9.00 – 14.00 17 stycznia 2022 r. poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00 20 stycznia 2022 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00...

Informacje ZUS: Program Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

PROGRAM Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców. Od 2022 r. obsługą programu  Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia rodzice  mogą składać  wnioski  o 500 plus na dzieci, które nie otrzymują tego świadczenia  z gminy. Chodzi o osoby, którym dopiero...

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Towarzystwa AMICUS – godziny przyjmowania w MOPS w Bielsku Podlaskim

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Towarzystwa AMICUS udziela  pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 18/3 pokój nr 6 w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00 –...

Dodatek osłonowy w mieście Bielsk Podlaski

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy Bielska Podlaskiego mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczne w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 18/3 (I piętro). Świadczenie przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Dodatek osłonowy został wprowadzony...

Zmiany do rządowego programu „Rodzina 500+”

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów...

07 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora MOPS w Bielsku Podlaskim 07 stycznia 2022 roku został ustalony dniem wolnym od pracy, w związku z obniżeniem czasu pracy w styczniu w zamian za Nowy Rok przypadający na sobotę 01 stycznia 2022 roku.

24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzeniem nr 4/2021 Dyrektora MOPS w Bielsku Podlaskim 24 grudnia 2021 roku został ustalony dniem wolnym od pracy, w związku z obniżeniem czasu pracy w grudniu, w zamian za Święto Bożego Narodzenia przypadające na sobotę 25 grudnia 2021 roku.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/mopsbielsk/ftp/mopsbielsk/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 373