MOPS - Bielsk Podlaski Start

Termin wypłaty dodatku węglowego w listopadzie br.

Przelewy bankowe dodatku węglowego będą realizowane w dniu: 29 listopada 2022 r. (w godzinach popołudniowych). Wypłaty gotówkowe będą realizowane w dniu 30.11.2022 r. Kasa czynna od 10.00 do 14.00 (wypłaty dotyczą wniosków zweryfikowanych złożonych do części 05.10.2022 r.)

Harmonogram wypłat w grudniu 2022 r.

Harmonogram wypłat w grudniu 2022 r.: 06.12 – zasiłki stałe 13.12 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna 14.12 – zasiłki okresowe Przelewy bankowe są przeważnie realizowane w przededniu wypłat gotówkowych. Prosimy o terminowy odbiór świadczeń!

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 01 listopada 2022 r. (M.P. poz. 1070) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 wynosi 2.458,00 zł. Do pobrania: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023

Termin wypłaty dodatku węglowego

Wypłaty gotówkowe i przelewy bankowe dodatku węglowego będą realizowane w dniu: 03 listopada 2022 r. (wypłaty dotyczą wniosków zweryfikowanych złożonych do części 07.09.2022 r.) Kasa czynna od 10.00 do 14.00

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS w listopadzie 2022 r.

Harmonogram przyjęć prawnika w MOPS w listopadzie 2022 r.: 09 listopada 2022 r. środa w godzinach 9.00 – 14.00 10 listopada 2022 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00 14 listopada 2022 r. poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00 17 listopada 2022 r. czwartek w godzinach 9.00 – 14.00...

Wypłata dodatku dla gospodarstw z tytułu innych źródeł ciepła – 31.10 (przelewy) i 03.11. (gotówka)

Przelewy dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła (pellet, drewno kawałkowe, olej i gaz) będą realizowane w dniu 31 października (po godzinie 12.00) Termin wypłaty gotówkowej dodatku: 03 listopada 2022 r. (wypłaty dotyczą wniosków zweryfikowanych złożonych do 21.10.2022 r.) Kasa...

Harmonogram wypłat w listopadzie 2022 r.

Harmonogram wypłat w listopadzie 2022 r.: 03.11 – zasiłki stałe, dodatki węglowe i dodatki dla innych źródeł ciepła 15.11 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna 16.11 – zasiłki okresowe 22.11 – dodatki osłonowe (II rata...