Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków (pełen obiad) dla świadczeniobiorców MOPS nr ZP.26.2.2020 nr ogłoszenia 605930-N-2020 z dnia 2020-11-04

https://bip-mops-umbielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html

_______________________________________________________________________________________________________________

Postępowania zakończone:

Przetarg nieograniczony na zakup węgla z dowozem dla klientów MOPS na terenie miasta Bielsk Podlaski nr ZP.26.1.2020 nr ogłoszenia 580318-N-2020 z dnia 2020-09-02

https://bip-mops-umbielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html

_______________________________________________________________________________________________________________

Postępowania zakończone:

Przetarg nieograniczony na  usługę w zakresie przygotowywania i  wydawania posiłków (pełen obiad) dla świadczeniobiorców MOPS nr ZP.26.3.2018 nr ogłoszenia 659056-N-2018 z dnia 07.12.2018 r.: https://bip.mops.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html?vid=75

_______________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na  usługę w zakresie przygotowywania i  wydawania posiłków (pełen obiad) dla świadczeniobiorców MOPS nr ZP.26.3.2018 nr ogłoszenia 652212-N-2018 z dnia 23.11.2018 r.: https://bip.mops.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html

_______________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na na zakup węgla (orzech II) z dowozem dla klientów MOPS na terenie miasta Bielsk Podlaski nr ZP.26.1.2018: https://bip.mops.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html