Zamówienia Publiczne

2023:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych pn: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00493021/01 w dniu 2023-11-14 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Raport dotyczący postępowania i zdarzeń
1. Dane podstawowe:

Nazwa zamawiającego MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELSKU PODLASKIM
Tytuł postępowania USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS
Identyfikator postępowania ocds-148610-260b19af-82e4-11ee-9aa3-96d3b4440790
Numer referencyjny ZP.26.2.2023
Procedura Krajowa
Status Wszczęte
Faza Zbieranie ofert
Tryb Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Czy prowadzone na platformie? Tak
Czy publicznie dostępne? Tak
2. Dokumenty postępowania
Data publikacji Tytuł dokumentu
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 2A – oświadczenie o spełnianiu warunków
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 2B oświadczenie o aktualności informacji
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 2C – oświadczenie wykonawców
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 2D – dyposponowanie lokalem
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 3 – wykaz usług
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 4 wykaz osób
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 4A potwierdzenie zawarcia umowy
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 5 zobowiązanie podmiotu
14-11-2023 13:51 Załącznik nr 6 Projekt umowy
14-11-2023 13:51 SWZ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych pn: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00436485/01 w dniu 2022-11-14 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu miniPortalu UZP: https://miniportal.uzp.gov.pl/

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS
Identyfikator postępowania eb96eb99-8c95-4f9c-bfc2-3f79d1fea037
Tryb Tryb podstawowy, wariant 1
Status Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00436485/01
Adres strony WWW postępowania https://www.mopsbielskpodlaski.pl/
Data publikacji w miniPortal 14.11.2022 11:16
Nazwa zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
Adres zamawiającego Kazimierzowska 18/3
Miasto zamawiającego Bielsk Podlaski
Województwo zamawiającego podlaskie
Telefon zamawiającego +48 857 302 006

Terminy i ustawienia postępowania

 1. Etap składania ofert

  Termin składania ofert
  30.11.2022 12:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  30.11.2022 12:30

Historia zmian

Zmiany w postępowaniu

 1. Status postępowania: Opublikowane
  Tytuł postępowania: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS
  Nr referencyjny: 2022/BZP 00436485/01
  Strona postępowania: https://www.mopsbielskpodlaski.pl/

Zmiany w etapach postępowania

 1. Nazwa etapu: oferta
  Data zakończenia etapu: 30.11.2022 12:00
  Data otwarcia ofert etapu: 30.11.2022 12:30

_______________________________________________________________________________________________________________

Postępowania zakończone:

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków (pełen obiad) dla świadczeniobiorców MOPS nr ZP.26.2.2020 nr ogłoszenia 605930-N-2020 z dnia 2020-11-04

https://bip-mops-umbielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html

_________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na zakup węgla z dowozem dla klientów MOPS na terenie miasta Bielsk Podlaski nr ZP.26.1.2020 nr ogłoszenia 580318-N-2020 z dnia 2020-09-02

https://bip-mops-umbielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html

_______________________________________________________________________________________________________________

Postępowania zakończone:

Przetarg nieograniczony na  usługę w zakresie przygotowywania i  wydawania posiłków (pełen obiad) dla świadczeniobiorców MOPS nr ZP.26.3.2018 nr ogłoszenia 659056-N-2018 z dnia 07.12.2018 r.: https://bip.mops.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html?vid=75

_______________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na  usługę w zakresie przygotowywania i  wydawania posiłków (pełen obiad) dla świadczeniobiorców MOPS nr ZP.26.3.2018 nr ogłoszenia 652212-N-2018 z dnia 23.11.2018 r.: https://bip.mops.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html

_______________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na na zakup węgla (orzech II) z dowozem dla klientów MOPS na terenie miasta Bielsk Podlaski nr ZP.26.1.2018: https://bip.mops.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne.html