Program „Opieka 75+”

Program „Opieka 75+”

Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa.

ROK 2023:

Kwota dofinansowania: 107 938,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2023: 210 782,00 zł

Opis zadania:

Celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Miasto Bielsk Podlaski uzyskało finansowe wsparcie 60 procent przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ROK 2022:

Kwota dofinansowania: 128 560,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2022: 257 120,00 zł

Opis zadania:

Celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Miasto Bielsk Podlaski uzyskało finansowe wsparcie 50 procent przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.

_________________________________________________________________________________________________________________________

ROK 2021:

Kwota dofinansowania: 102 848,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2021: 205 696,00 zł

Opis zadania:

Celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Miasto Bielsk Podlaski uzyskało finansowe wsparcie 50 procent przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.