Program „Opieka 75+”

Program „Opieka 75+”

Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 102 848,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2021: 205 696,00 zł

Opis zadania:

Celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Miasto Bielsk Podlaski uzyskało finansowe wsparcie 50 procent przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.