Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa.

ROK 2023:

Kwota dofinansowania: 560 000,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2023: 700 000,00 zł

Opis zadania:

Program przewiduje wsparcie finansowe miasta Bielsk Podlaski w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 procent kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Dofinansowane są posiłki wydawane w stołówkach i dostarczane osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.

________________________________________________________________________________________________________________________
ROK 2022:

Kwota dofinansowania: 560 000,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2022: 700 000,00 zł

Opis zadania:

Program przewiduje wsparcie finansowe miasta Bielsk Podlaski w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 procent kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Dofinansowane są posiłki wydawane w stołówkach i dostarczane osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.

______________________________________________________________________________________________________________________

ROK 2021:

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2021: 500 000,00 zł

Opis zadania:

Program przewiduje wsparcie finansowe miasta Bielsk Podlaski w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 procent kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Dofinansowane są posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku. W programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków.