Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Szczegółowe zasady w tym zakresie określiła Rada Miasta Bielsk Podlaski (zakładka Akty prawne).