Program „Asystent rodziny na rok 2023”

Program „Asystent rodziny na rok 2023”

Realizacja programu została sfinansowana w 100% ze środków Fundusz Pracy.

Kwota dofinansowania: 19 673,34 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2023: 19 673,34 zł

Opis zadania:

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W ramach realizacji Programu miasto Bielsk Podlaski uzyskało wsparcie na:

  • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny w wysokości 4 000 zł;
  • dofinansowanie kosztów zatrudnienia dwóch asystentów rodziny – w wysokości 15 673,34 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi za okres: listopad i grudzień 2023 r.)