Sprawozdania

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

II półrocze 2023:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2023 r.
 2. Wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej za I-XII.2023 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 r.
 4. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – XII 2023 r.
 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – XII 2023 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2023 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2023 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za IV kwartał 2023 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2023-07-01 do 2023-12-31

______________________________________________________________________________________________

III kwartał 2023:

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za III kwartał 2023 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2023 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za III kwartał 2023 r.

_________________________________________________________________________________________

I półrocze 2023:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2023 r.
 2. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – VI 2023 r.
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – VI 2023 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za II kwartał 2023 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2023 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za II kwartał 2023 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2023-01-01 do 2023-06-30

_______________________________________________________________________________________________)

I kwartał 2023:

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za I kwartał 2023 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2023 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za I kwartał 2023 r.

______________________________________________________________________________________________

II półrocze 2022:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2022 r.
 2. Wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej za I-XII.2022 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2022 r.
 4. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – XII 2022 r.
 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – XII 2022 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2022 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2022 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za IV kwartał 2022 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2022-07-01 do 2022-12-31

________________________________________________________________________________________

III kwartał 2022:

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za III kwartał 2022 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2022 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za III kwartał 2022 r.

_______________________________________________________________________________________

I półrocze 2022:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2022 r.
 2. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – VI 2022 r.
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – VI 2022 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za II kwartał 2022 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2022 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za II kwartał 2022 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

___________________________________________________________________________________________

I kwartał 2022:

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za I kwartał 2022 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2022 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za I kwartał 2022 r.

_____________________________________________________________________________________________

II półrocze 2021:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2021 r.
 2. Wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej za I-XII.2021 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2021 r.
 4. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – XII 2021 r.
 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – XII 2021 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2021 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2021 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za IV kwartał 2021 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2021-07-01 do 2021-12-31

_____________________________________________________________________________________________

III kwartał 2021:

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za III kwartał 2021 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2021 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za III kwartał 2021 r.

_____________________________________________________________________________________________

I półrocze 2021:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2021 r.
 2. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – VI 2021 r.
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – VI 2021 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za II kwartał 2021 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2021 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za II kwartał 2021 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

_______________________________________________________________________________________________________________
I kwartał 2021:

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za I kwartał 2021 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2021 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za I kwartał 2021 r.

________________________________________________________________________________________________________________

II półrocze 2020:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2020 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2020 r.
 3. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – XII 2020 r.
 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – XII 2020 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2020 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2020 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za IV kwartał 2020 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2020-07-01 do 2020-12-31
 2. Świadczenie dobry start:

_____________________________________________________________________________________________________
III kwartał 2020:

Pomoc społeczna:

 1. Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-IX 2020 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za III kwartał 2020 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2020 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za III kwartał 2020 r.

____________________________________________________________________________________________________________

I półrocze 2020:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2020 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za II kwartał 2020 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2020 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za II kwartał 2020 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

_________________________________________________________________________________________________________
I kwartał 2020:

Pomoc społeczna:

 1. Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2020 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za I kwartał 2020 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2020 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za I kwartał 2020 r.

_____________________________________________________________________________________________________

II półrocze 2019:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2019 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2019 r.
 3. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – XII 2019 r.
 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – XII 2019 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2019 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2019 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za IV kwartał 2019 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31
 2. Świadczenie dobry start:

___________________________________________________________________________________________________________________________

III kwartał 2019:

Pomoc społeczna:

 1. Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-IX 2019 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. https://www.mopsbielskpodlaski.pl/wp-content/uploads/2019/10/spr_sr3q2019.pdf

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2019 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za III kwartał 2019 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________

I półrocze 2019:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2019 r.
 2. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – VI 2019 r.
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – VI 2019 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za II kwartał 2019 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2019 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za II kwartał 2019 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

_____________________________________________________________________________________________________________________________

I kwartał 2019:

Pomoc społeczna:

 1. Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2019 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za I kwartał 2019 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2019 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za I kwartał 2019 r.

______________________________________________________________________________________________________________________________

II półrocze 2018:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2018 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za I-XII 2018 r.
 3. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – XII 2018 r.
 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – XII 2018 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2018 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2018 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za IV kwartał 2018 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2018-07-01 do 2018-12-31

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

 1. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2018 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________

III kwartał 2018:

Pomoc społeczna:

 1. Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-IX 2018 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za I-IX 2018 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za III kwartał 2018 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2018 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za III kwartał 2018 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________

I półrocze 2018:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2018 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za I-VI 2018 r.
 3. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – VI 2018 r.
 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – VI 2018 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za II kwartał 2018 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2018 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za II kwartał 2018 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

____________________________________________________________________________________________________________________________

I kwartał 2018:

Pomoc społeczna:

 1. Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2018 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za I-III 2018 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za I kwartał 2018 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2018 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za I kwartał 2018 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________
II półrocze 2017:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2017 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za I-XII 2017 r.
 3. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – XII 2017 r.
 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – XII 2017 r.
 5. Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2017

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2017 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2017 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za IV kwartał 2017 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2017-07-01 do 2017-12-31

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

 1. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2017 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________

III kwartał 2017 roku:

Pomoc społeczna:

 1. Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-IX 2017 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za I-IX 2017 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2017 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2017 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów za III kwartał 2017 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________

I półrocze 2017:

Pomoc społeczna:

 1. Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2017 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za I-VI 2017 r.
 3. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – VI 2017 r.
 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – VI 2017 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne za II kwartał 2017 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za II kwartał 2017 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów za II kwartał 2017 r.

Wspieranie rodziny:

 1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

____________________________________________________________________________________________________________________________

I kwartał 2017 roku:

Pomoc społeczna:

 1. Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-III 2017 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za I-III 2017 r.

Świadczenia rodzinne:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne za i kwartał 2017 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I kwartał 2017 r.

Zasiłek dla opiekuna:

 1. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów za I kwartał 2017 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie dobry start:

rok 2018:

rok 2019:

____________________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenia wychowawcze:

rok 2022:

rok 2021:

rok 2020:

rok 2019:

rok 2018:

rok 2017:

 1. Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc 1 2017 r.
 2. Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc 2 2017 r.
 3. Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc 3 2017 r.
 4. Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc 4 2017 r.
 5. Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc 5 2017 r.
 6. Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc 6 2017 r.
 7. Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc 7 2017 r.
 8. Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc 8 2017 r.
 9. Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc 9 2017 r.
 10. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc październik 2017 r.
 11. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc listopad 2017 r.
 12. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc grudzień 2017 r.

Informacje z działalności MOPS przekazywane do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski:

 1. za rok 2016

Ocena zasobów pomocy społecznej:

 1. za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2015 – 2017:

 1. za rok 2016