MOPS - Bielsk Podlaski Start

Harmonogram wypłat w lutym 2019 r.

Harmonogram wypłat w lutym 2019 r.: 05.02 – zasiłki stałe 12.02 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od A do Ł 13.02 – zasiłki okresowe (inicjały nazwisk od M do Ż) 18.02 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS

Ogłoszenie nr 500309245-N-2018 z dnia 31-12-2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) informuje, że:              w przetargu nieograniczonym pn. USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS została wybrana oferta...

zmień rozmiar czcionki
dopasuj kontrast