Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Towarzystwa AMICUS – aktualizacja