Nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 06 sierpnia 2023 r.