Projekt ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim’’