UPC Polska i Fundacja PFR uruchamiają inicjatywę Internet Równych Szans