Zaproszenie na ekumeniczną „Wigilię dla samotnych” – 19.12.2023 r. g. 13.00