List Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego